Toggle navigation

Kost och Hälsa Kvällstid

Måndag 17 augusti är det obligatorisk informationsdag.
Vi återkommer med tider.

Vänligen håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida regelbundet.

Start

Tisdag 18 augusti kl. 17.00-20.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1 A, ´sal 123, våning 1.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Elisabet Myrehag, 0522- 69 78 06

Dator

Man bör ha tillgång till dator för att klara hemuppgifter.

Kostnader

Eftersom du har mycket praktiska lektioner med provsmakning, kommer en råvarukostnad på 300 kronor att tas ut.

CSN-period

2020-08-17--2021-01-01.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00