Toggle navigation

Matematik 2a

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Matematik 2a:1 Marina Johansson

Matematik 2a:2 Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Matematik origo, vux, 2b/2c, ISBN: 978-91-523-1905-5
i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Testa dina kunskaper

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2 Självskattningstest. Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Matematik 2 a - t2emmf7

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00