Matematik 2b och 2c

matematik

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Marina Johansson, majo69@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Meddelas senare.

Testa dina kunskaper

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2 Självskattningstest. Pdf, 69.3 kB. Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Matematik 2b/c - Kurskod: 2brrdj3

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Förslag på sidor