Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

naturkunskap

Start

1b -

1a2 -

1a1 -

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti 2022.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Henriksson, Synpunkt 1b, Gleerups,
ISBN: 978-91-40-69260-3 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Undersök vilka register som finns i slutet av läroboken och fundera vilken nytta du kan ha av dessa.

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1,  ”Syfte och mål” samt  s. 7 – 14 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 1a1 - iz7lhyg

Naturkunskap 1a2 - s5t6aou

Naturkunskap 1b - 4wn6xel

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.


Förslag på sidor