Toggle navigation
Uddevalla vuxenutbildning

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

naturkunskap

Start

1b - Tisdag 18 januari, kl. 8:00

1a2 - Tisdag 18 januari, kl. 8:00

1a1 - Tisdag 29 mars, kl. 8:00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning
Svärdet, Kaserngården 1 A, Sal S417, våning 4.

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Henriksson, Synpunkt 1b, Gleerups,
ISBN: 978-91-40-69260-3 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Undersök vilka register som finns i slutet av läroboken och fundera vilken nytta du kan ha av dessa.

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1,  ”Syfte och mål” samt  s. 7 – 14 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 1a1 - iz7lhyg

Naturkunskap 1a2 - s5t6aou

Naturkunskap 1b - 4wn6xel

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00