Toggle navigation

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Måndag 17 augusti obligatorisk informationsdag.

Detta är endast för dig som

  • Fått ett antagningsbesked
  • Mailat in svarsbeskedet i tid
  • Betalat administrationsavgiften
  • Läser allmänna gymnasiala kurser
  • Inte läste på Vuxenutbildningen våren 2020

Instruktioner:

  • Se vilken grupp du tillhör
  • Kom till Kaserngården 1A på utsatt tid
  • Vänta utanför enligt anvisningarna. Håll avstånd!
  • Gå in när personal kommer och hämtar er

Gruppindelning inför måndag 17 augusti:

På vilken bokstav börjar ditt förnamn?

A -D Kom till Kaserngården 1A kl 08.20
E – I Kom till Kaserngården 1A kl 09.35
J – L Kom till Kaserngården 1A kl 10.50
M–R Kom till Kaserngården 1A kl 12.50
S–Ö Kom till Kaserngården 1A kl 14.30

Var noga med att komma i tid!

För dig som läste på Vuxenutbildningen våren 2020:

För att bli registrerad och studieaktiverad går du in på dina kurser i Classroom och gör första uppgiften.

En instruktionsfilm, hur du kan göra första uppgiften i kursen (inför registrering och studieaktivering):

https://youtu.be/1dWHh6_eiS0

Lärare

Linnéa Tångne, linnea.tangne@uddevalla.se, 0522-69 78 43

Kurslitteratur

Köp läroboken Henriksson, Synpunkt 1b, Gleerups,
ISBN: 978-91-40-69260-3 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Undersök vilka register som finns i slutet av läroboken och fundera vilken nytta du kan ha av dessa.

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1,  ”Syfte och mål” samt  s. 7 – 14 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 1b - dn2brnq
Naturkunskap 1a - q4r4bfn

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00