Toggle navigation

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

naturkunskap

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Linnéa Tångne, linnea.tangne@uddevalla.se, 0522-69 78 43

Kurslitteratur

Köp läroboken Henriksson, Synpunkt 1b, Gleerups,
ISBN: 978-91-40-69260-3 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Undersök vilka register som finns i slutet av läroboken och fundera vilken nytta du kan ha av dessa.

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1,  ”Syfte och mål” samt  s. 7 – 14 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 1b - dn2brnq
Naturkunskap 1a - q4r4bfn

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00