Toggle navigation

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

naturkunskap

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Naturkunskap 1a1 startar den 29 mars.

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se, 0522-69 78 43

Kurslitteratur

Köp läroboken Henriksson, Synpunkt 1b, Gleerups,
ISBN: 978-91-40-69260-3 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Undersök vilka register som finns i slutet av läroboken och fundera vilken nytta du kan ha av dessa.

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1,  ”Syfte och mål” samt  s. 7 – 14 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 1a1 - 6kubcly

Naturkunskap 1a2 - 5xhxyv2

Naturkunskap 1b - igt6sdp

Meetlänk

Naturkunskap 1a1 - https://meet.google.com/lookup/a3rqvu2nx7?authuser=0&hs=179

Naturkunskap 1a2 - https://meet.google.com/lookup/hwyhypzv4x?authuser=0&hs=179

Naturkunskap 1b - https://meet.google.com/lookup/asmhp63dag?authuser=0&hs=179

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00