Naturkunskap 2

Start

Onsdag 19 januari, kl. 13.00

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 januari.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Biologi 2

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken, Henriksson, Synpunkt 2, Gleerups,
ISBN: 978-91-40 69586-4 (ny utgåva) i någon nätbokhandel ex. bokus.com
eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där
- fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1, ”Syfte och mål” samt  s. 7-9 och 16-17 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 2 - lgz4ab3

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.


Förslag på sidor