Toggle navigation
Uddevalla vuxenutbildning

Naturkunskap 2

Start

Onsdag 19 januari, kl. 13.00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning
Svärdet, Kaserngården 1 A, Sal S417, våning 4.

Biologi 2

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken, Henriksson, Synpunkt 2, Gleerups,
ISBN: 978-91-40 69586-4 (ny utgåva) i någon nätbokhandel ex. bokus.com
eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där
- fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1, ”Syfte och mål” samt  s. 7-9 och 16-17 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 2 - lgz4ab3

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00