Toggle navigation

Naturkunskap 2

Biologi 2

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se, 0522-69 78 43

Kurslitteratur

Köp läroboken, Henriksson, Synpunkt 2, Gleerups,
ISBN: 978-91-40 69586-4 (ny utgåva) i någon nätbokhandel ex. bokus.com
eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarens förord
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där
- fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom det inledande avsnittet i kapitel 1, ”Syfte och mål” samt  s. 7-9 och 16-17 och fundera på de olika delarna som ingår i det naturvetenskapliga arbetssättet.

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Naturkunskap 2 - n7lorc5

Meetlänk

https://meet.google.com/lookup/bgokptyhb2?authuser=0&hs=179

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00