Naturvetenskap Orienteringskurs

naturvetenskap

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Förslag på sidor