Toggle navigation

Orienteringskurs Svenska som andraspråk 1

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Catarina Carlzon, catarina.carlzon@uddevalla

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00