Psykologi 2a

psy

Start

Undervisning enligt schema från och med 1 november

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Ann-Sofi Sefton Johansson, anse04@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan. ISBN: 9789127453661.

Böckerna kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Inför kursstart

Läs inför första kurstillfället i kurslitteraturen Psykologi 1+2a sidan 6-11, fundera också på uppgifterna på sidan 11.

Allt studiematerial: kursplanering, studiehandledningar, google-presentationer, artiklar osv. ligger utlagt i Classroom. Jag vill betona vikten av att gå på de fasta föreläsningstillfällena och utnyttja möjligheten till personlig handledning. Studieplanering är preliminär och kan ändras efter hand. Alla ändringar meddelas av läraren i Classroom.

Frånvaro under tre veckor i rad medför kursavbrott. (SFS 2011:1 108 kap 7) Läs ämnesplaner, betygskrav, studieplanering och vår likabehandlingsplan i Classroom (under Flöde).

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Psykologi 1 - 5exdtf7

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.

Förslag på sidor