Toggle navigation

Psykologi 2a

psy

Start

Undervisning enligt schema från och med 29 mars.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Ann-Sofi Sefton Johansson, anse04@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan. ISBN: 9789127453661.

Böckerna kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Inför kursstart

Läs inför första kurstillfället i kurslitteraturen Psykologi 1+2a sidan 6-11, fundera också på uppgifterna på sidan 11.

Allt studiematerial: kursplanering, studiehandledningar, google-presentationer, artiklar osv. ligger utlagt i Classroom. Jag vill betona vikten av att gå på de fasta föreläsningstillfällena och utnyttja möjligheten till personlig handledning. Studieplanering är preliminär och kan ändras efter hand. Alla ändringar meddelas av läraren i Classroom.

Frånvaro under tre veckor i rad medför kursavbrott. (SFS 2011:1 108 kap 7) Läs ämnesplaner, betygskrav, studieplanering och vår likabehandlingsplan i Classroom (under Flöde).

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00