Religionskunskap 1

Religionskunskap

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Kajsa Thorén, kath04@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas att den köps före första kurstillfället: Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson,  Liber förlag, 2012, ISBN: 978-91-47–10376-8.


Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Religionskunskap 1 - gd7jqxg

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Förslag på sidor