Toggle navigation

Religionskunskap 1

Religionskunskap

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Kajsa Thorén, kajsa.thoren@uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas att den köps före första kurstillfället: Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson,  Liber förlag, 2012, ISBN: 978-91-47–10376-8.

Inför kursstart

Läs inför första kurstillfället i kurslitteraturen Söka svar enligt nedan:

Lär känna boken genom följande arbetsgång:

- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier

- Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där – fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom Introduktionen Att arbeta med SÖKA SVAR sidorna 10 – 11.

Läs igenom kapitlet RELIGIONENS VÄRLD sidorna 25 – 43 och fundera över frågorna på sidan 42 - 43.

Gör uppgift under klassuppgifter "Mål med mina studier" publiceras 3 augusti.

Lämna in uppgiften via Classroom

När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Religionskunskap 1 - nn2xafn

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00