Toggle navigation

Religionskunskap 1

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Måndag 17 augusti obligatorisk informationsdag.

Detta är endast för dig som

  • Fått ett antagningsbesked
  • Mailat in svarsbeskedet i tid
  • Betalat administrationsavgiften
  • Läser allmänna gymnasiala kurser
  • Inte läste på Vuxenutbildningen våren 2020

Instruktioner:

  • Se vilken grupp du tillhör
  • Kom till Kaserngården 1A på utsatt tid
  • Vänta utanför enligt anvisningarna. Håll avstånd!
  • Gå in när personal kommer och hämtar er

Gruppindelning inför måndag 17 augusti:

På vilken bokstav börjar ditt förnamn?

A -D Kom till Kaserngården 1A kl 08.20
E – I Kom till Kaserngården 1A kl 09.35
J – L Kom till Kaserngården 1A kl 10.50
M–R Kom till Kaserngården 1A kl 12.50
S–Ö Kom till Kaserngården 1A kl 14.30

Var noga med att komma i tid!

För dig som läste på Vuxenutbildningen våren 2020:

För att bli registrerad och studieaktiverad går du in på dina kurser i Classroom och gör första uppgiften.

En instruktionsfilm, hur du kan göra första uppgiften i kursen (inför registrering och studieaktivering):

https://youtu.be/1dWHh6_eiS0

Lärare

Kajsa Thorén, kajsa.thoren@uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas att den köps före första kurstillfället: Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson,  Liber förlag, 2012, ISBN: 978-91-47–10376-8.

Inför kursstart

Läs inför första kurstillfället i kurslitteraturen Söka svar enligt nedan:

Lär känna boken genom följande arbetsgång:

- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier

- Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där – fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom Introduktionen Att arbeta med SÖKA SVAR sidorna 10 – 11.

Läs igenom kapitlet RELIGIONENS VÄRLD sidorna 25 – 43 och fundera över frågorna på sidan 42 - 43.

Gör uppgift under klassuppgifter "Mål med mina studier" publiceras 3 augusti.

Lämna in uppgiften via Classroom

När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Religionskunskap 1 - nn2xafn

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00