Toggle navigation

Religionskunskap 2

Start

Undervisning enligt schema från och med måndag 26 oktober.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Kajsa Thorén, kajsa.thoren@uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Mattsson, Flennegård, Eriksson, Söka svar, Liber 2012,
ISBN: 978-91-47–10376-8 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare studier
- Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där – fundera hur du skulle kunna använda dessa

Läs igenom Introduktionen Att arbeta med SÖKA SVAR sidorna 10 – 11.

Läs igenom kapitlet EN SÖKANDE MÄNNISKA sidorna 13 – 23 och fundera över frågorna på sidan 23

När vi träffas kommer vi att diskutera kursplaneringen och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00