Samhällskunskap 1a1 och 1a2 Dagtid

Samhällskunskap 1

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 januari.
(Samhällskunskap 1a1 startar 28 mars)

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Kajsa Thorén, kath04@gapp.uddevalla.se

Delkurserna Samhällskunskap 1a1,
50 poäng och 1a2, 50 poäng ingår i kursplaneringen.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Samhällskunskap 1a1 Dagtid - odkqnoj

Samhällskunskap 1a2 Dagtid -

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom


Förslag på sidor