Svenska som andraspråk 2-3 Orienteringskurs

Svenska som andraspråk 3

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Marianne Andersson – maan35@gapp.uddevalla.se

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Svenska som andraspråk 2 och 3 Orienteringskurs - t2l2d6t

Meetlänk

Länk till Meet läggs ut på ditt Classroom den 12 januari.

Förslag på sidor