Toggle navigation
Uddevalla vuxenutbildning

Svenska som andraspråk 2-3 Orienteringskurs

Svenska som andraspråk 3

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 24 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Rebecca Molin, resv01@gapp.uddevalla.se

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Svenska som andraspråk 2 och 3 Orienteringskurs - t2l2d6t

Meetlänk

Länk till Meet läggs ut på ditt Classroom den 12 januari.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00