Toggle navigation

Svenska som andraspråk 2 Distans

Svenska som andraspråk 2

Start

Kontakta läraren för information och studieaktivering via mejl.

Lärare

Rebecca Molin, resv01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Svenska som andraspråk 2 Distans - c2qb25b

Meetlänk

Länk till Meet finns i Classroom

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00