Toggle navigation

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 2

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Galina Granqvist, gagr01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Monica Åström, Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3. ISBN: 978-91-44-07917-2

Inför kursstart

Läs Inledande Resurssidor (s. 7 – 20) inför första kurstillfället i kurslitteraturen Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3

Gör uppgift i Classroom under Klassuppgifter "Introduktionsuppgift".

Lämna in uppgiften via Classroom.

När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Svenska som andraspråk 2 - 7i5khws

Meetlänk

https://meet.google.com/lookup/cfead4p5yc

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00