Toggle navigation

Svenska som andraspråk 3 Distans

Start

Kontakta läraren för information och studieaktivering via mejl.

Lärare

Rebecca Molin, rebecka.molin@uddevalla

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Svenska som andraspråk 3 Distans - eg36wqj

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00