Handel

Handel E-handel VUX

Start

Måndag 22 Augusti, kl. 08.30 – 15.00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1A
Sal S318 (Salen hittar du på tredje våningen)

Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller inte om du i förväg har kontaktat oss och meddelat att du är sjuk – vid sjukdomssymptom ber vi dig att inte komma till skolan)

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Dator

Man bör ha tillgång till en dator eller Chromebook samt internetanslutning.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Namnet på vårt Classroom är ”vår 2022 – Handel”
Koden för att gå med är: ut7iwqu

Meetlänk

Namnet på vårt Classroom är ”Höst 2022 – Handel lärling”
Koden för att gå med är: azzo6oq

Lärare

Pia Meijerbom.
Kontakt: I första hand per mejl pime01@gapp.uddevalla.se, (Telefon 0522-696956)


Förslag på sidor