Inredningssnickare

Lärlingsutbildning Bygg

Start

Måndag 15 augusti, kl 10
Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller inte om du i förväg har kontaktat oss och meddelat att du är sjuk – vid sjukdomssymptom ber vi dig att inte komma till skolan)

Plats

Lärlingscentrum Uddevalla Vuxenutbildning, Margretegärdeskolan, Skolgatan 2, Uddevalla
Sal A144, plan 1

Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller inte om du i förväg har kontaktat oss och meddelat att du är sjuk – vid sjukdomssymptom ber vi dig att inte komma till skolan)

Upplägg

Under första terminen lär du dig grunder i material, säkerhet, maskiner och genomför enklare projekt. Du gör också flera studiebesök på arbetsplatser.

Termin två inleds med lärlingsperioden och du kommer att göra resterade delen av din utbildning till 80% på en arbetsplats som lärling. I slutet av termin två profilerar du dig mot ett av våra yrken: möbel-/inredningssnickare eller båtbyggare.

Dator


Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Delar av den teoretiska undervisningen och apl-uppföljning kan ske digitalt.

Google-konto

Ditt elevkonto

Lärare

Esa Kolehmainen

Kurslitteratur och arbetskläder


Lämpliga arbetskläder bekostas av eleven själv. Beroende på lärlingsplats kan olika krav finnas på arbetskläder/skyddsutrustning. Information om läromedel och skyddskläder får du av läraren vid kursstart.

Studiemedel


Utbildningen berättigar till studiemedel. Under första veckan träffar ni SYV som hjälper er vid frågor om studiefinansiering.


ev uppdatering kan ske fram till en vecka före kursstart

Förslag på sidor