LÄNKADE MODULER GY

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förslag på sidor