Lärarassistent

Lärar- och elevassistent

Start

Tisdag 14 januari kl. 09.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Svärdet, 
Kaserngården 1 A, sal S418, våning 4.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Pia Meijerbom, pia.meijerbom@uddevalla.se
Christina Andersson, christina.s.andersson@uddevalla.se
Maria Lundqvist, maria.j.lundqvist@uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroböckerna nedan och ta med till kursstart:

Barns lärande och växande, Tove Philips, ISBN 978-91-51-10170-5 (Gleerups)
Autism och ADHD i skolan, Anna Sjölund mfl, ISBN 978-91-27-81904-7 (Natur & Kultur

Böckerna kan köpas på valfri nätbokhandel (ex. bokus.com eller adlibris.com.)

Följande böcker kommer att användas under hösten 2020 och kan köpas senare:

Pedagogiskt ledarskap, Anna-Karin Axelsson
Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips

CSN-perioder 

2020-01-13--06-12 = 22 veckor. 500 poäng.
2020-08-10--12-25 = 20 veckor. 400 poäng.

Förslag på sidor