Mekaniker

inriktningar personbil och tunga fordon

Start

Måndag 17 augusti kl. 08.30.

Ni kommer att delas in i två grupper och den ena gruppen startar sin undervisning tisdag 18 augusti och en andra gruppen onsdag  19 augusti.

Besked om gruppindelning kommer att ges måndag 17 augusti då vi träffas.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1 A. Samlingssalen 123, våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Ta med

Arbetskläder (100 % bomull) och skyddsskor.

Lärare

Jens Hermansson, 0522-69 72 45. Lars Nilsson, 0522-69 75 31. 
Jonny Madenvik, 0522-69 71 60. Carin Ögren, 0522-69 69 57

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.

CSN-period

2020-08-17--2021-01-01 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2021-01-04--06-25 = 24 veckor, totalt 500 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00