Rengöringsservice med yrkessvenska

rengöringsservice

Start

Måndag 18 januari, kl. 09.00-11.00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1A, sal 123, Svärdet, Våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Susan Juliusson, susan.juliusson@uddevalla.se och Margareta Sandberg, margareta.sandberg@uddevalla.se

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.

CSN-period

2021-01-18 - 2021-04-30 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00