Rengöringsservice med yrkessvenska

rengöringsservice

Start

Måndag 17 augusti kl. 09.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 6A, sal 413, Lejonet,
våning 4.       

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Susan Juliusson, susan.juliusson@uddevalla.se och Margareta Sandberg, margareta.sandberg@uddevalla.se

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.

CSN-period

2020-08-17--11-27 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00