Servicepersonal förskolan med yrkessvenska

servicepersonal förskolan

Start

Måndag 17 augusti kl. 10.30.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Svärdet, Kaserngården 1 A, Sal 123, samlingssalen, våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

CSN-period

2020-08-17--2021-01-01 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00