Servicepersonal förskolan med yrkessvenska

servicepersonal förskolan

Start

Måndag 30 augusti kl.10:00

Plats

Uppropet kommer vi att hålla i sal 123 kl.10:00

Vid uppropet kommer vi att informera om utbildningen, kursupplägg och annan information. Om du inte kan komma till uppropet kommer din studieplats att anvisas annan sökande. Om du är frånvarande vid första lektionstillfället utan att kontaktat oss mister du din plats på utbildningen.

Du når oss lärare från 8:00 den 30 augusti på telefon 0522-69 53 40 eller 0522–69 78 67.

Har du frågor inför kursstart är du välkommen att ta kontakt med lärarna.

Lärare

Amela Kazaferovic, amela.kazaferovic@uddevalla.se, 0522-69 53 40

Camilla Quist Johansson, camilla.quist-johansson@uddevalla.se, 0522–69 78 67

Kurslitteratur

Inför kursen kommer du att behöva följande böcker.

Yrkessvenska i barnomsorgen, Louise Sjöstrand
(skolan beställer läromedel, eleven står för kostnader)

Läroplanen för förskolan, Lpfö18 (skolan står för kostnader)

CSN-period

2021-08-30 – 2022-01-14 = 20 veckor

 

Viktig information angående Covid-19

Under rådande Covid situation skall du vara beredd på att utbildningen eventuellt genomförs på distans. Se till att de kontaktuppgifter du lämnat i samband med ansökan är korrekta. Om du byter telefonnummer eller e-postadress, meddela detta till skolan eller till oss lärare så snart du kan så att vi kan få tag i dig om något förändras kring Covid-situationen.

Vi ser fram emot att träffa dig den 30 augusti!

Amela och Camilla

 

Förslag på sidor