Städservice/Rengöringsservice med Svenska

Lärlingsutbildning Bygg

Start
Måndag 29 augusti kl 08.30

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning
Kaserngården 1A (Svärdet)
Sal S320, våning 3

Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller inte om du i förväg har kontaktat oss och meddelat att du är sjuk – vid sjukdomssymptom ber vi dig att inte komma till skolan)

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Lärare

Meddelas vid kursstart.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-08-22 – 2022-12-16 = 16 veckor, totalt 400 poäng.

Förslag på sidor