Svets

Start

Måndag 24 augusti kl. 15.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Svärdet, Kaserngården 1 A, utanför receptionen, våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Du behöver inte ta med böcker eller arbetskläder på första dagen.

Lärare

Frida Rudbäck, frida.johnssonrudback@uddevalla.se,

0522-69 78 56.

Kurslitteratur

Grundläggande svetsning, Thomas Hällman, ISBN: 978-91-47106936
Bågsvetsning Fakta om MIG/MAG, Thomas Hällman, ISBN: 47-01140-8
Bågsvetsning Fakta om MMA, Thomas Hällman, ISBN: 978-91-47018772
Bågsvetsning Fakta om TIG, Thomas Hällman, ISBN: 978-91-47018604
Fakta om bågsvetsning, Thomas Hällman, ISBN 978-91-47085026

Att känna till

Vid svetsning använder vi mycket högström & elektromagnetiska fält. Personer som vet att de har hjärtproblem eller pacemaker avråds därför att svetsa, eller vistas nära en svetsmaskin. Även kvinnor som är gravida avråds att svetsa då röken kan skada fostret.

"Personer som har pacemaker, defibrillator, insulinpump eller annat aktivt implantat bör iaktta särskild försiktighet. Det är olämpligt att vistas i närheten av pågående motståndssvetsning och i vissa fall även nära annan svetsning med höga strömmar, eftersom man då utsätts för elektromagnetiska fält. Dessa fält kan störa funktionen hos pacemaker, defibrillator, insulinpump och andra aktiva implantat. Rådgör med sakkunnig läkare."  (Svetsarätt.se)

CSN-period

2020-08-24--2021-01-08 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2021-01-11--05-28 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00