Vård och omsorg - Förberedande med svenska

Vård integr

Start

Måndag 22 augusti kl. 10.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1A
Sal S219, våning 2.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Kurslitteratur

Grundläggande vård och omsorg (Sara Eweson & Stina Willquist) gleerups förlag
Etnicitet och kulturmöten, andra upplagan (Tove Phillips), gleerups förlag

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Utbildningstid

2022-08-22 - 2023-01-06

Studietakt

Heltidsstudier, 20 veckor

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Lärare

Lisa Skölden
lisa.skolden@uddevalla.se

Birgitta Visher
birgitta.vischer@uddevalla.se

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »


Förslag på sidor