Vård och omsorg Äldreomsorg

vård

Start

Måndag 24 augusti kl. 10.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården.

Sal meddelas i Classroom senare. 

Obligatorisk närvaro, annars förlorar du din plats på utbildningen.

Kurslitteratur

Sanoma, Äldres hälsa och livskvalité.

Sanoma, Vård och omsorg vid demenssjukdomar.

Ytterligare information

Kurskod till Classroom: pnl5q6g

Lärare

Lillemor Milde, 0522-69 78 90

Förslag på sidor