Vård och omsorg Basutbildning

Start

Måndag 24 augusti.
Grupp 1, kl 09.00
Grupp 2, kl 10.30
Grupp 3, kl 12.00
Du har fått ett mail med information om vilken grupp du tillhör.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 6 B,
sal L221.

Obligatorisk närvaro, annars förlorar du din plats på utbildningen.

Kurslitteratur

Medicin 1 Liber AB ISBN: 9789147108398

Vård- och omsorgsarbete 1 Sanoma Utbildning AB ISBN: 9789152330807

Specialpedagogik 1 – Sanoma Utbildning ISBN: 9789152331972

Böckerna kan köpas på valfri nätbokhandel (ex. bokus.com eller adlibris.com.)

Dator

Man bör ha tillgång till en dator.

Lärare

Rajka Balta, 0522-697861

Marie Lindqvist

Ska du ansöka till CSN?

Du kommer att läsa följande perioder:

2020-08-24--2021-01-08 = 20 veckor, totalt 450 poäng
2021-01-11--05-28 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2021-08-23--2022-01-07 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00