Vård och omsorg lärling

vård

Start

Måndag 10 januari, kl. 09.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1A
Sal S219.

Obligatorisk närvaro, annars förlorar du din plats på utbildningen.

Kurslitteratur

Social omsorg 1, Gleerups Utbildning AB 2021
ISBN 978-91-511-0538-3

Omvårdnad 1, Gleerups Utbildning AB 2021
ISBN 978-91-511-0641-0

Psykiatri 1, Gleerups Utbildning AB 2021
ISBN 978-91-511-0530-7

Psykologi 1 och 2b, Sanoma Utbildning AB 2018
ISBN 978-91-523-4446-0

Anatomi och fysiologi 1+2, Gleerups Utbildning AB 2021
ISBN 978-91-511-0535-2

Dator

Du behöver ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Lärare

Marie Lindqvist, meq@gapp.uddevalla.se

Sofia Norelius, sono01@gapp.uddevalla.se

Ska du ansöka till CSN?

Du kommer att läsa följande perioder:

2022-01-10 – 2022-06-10 = 22 veckor, 450 poäng
2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poängFörslag på sidor