Vård och omsorg Psykiatri

vård

Start

Måndag 24 augusti kl. 10.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården.

Sal meddelas i Classroom senare. 

Obligatorisk närvaro, annars förlorar du din plats på utbildningen.

Kurslitteratur

Sanoma : Psykiatri 2. Andersson ,Höglund. Hedman , Ahlström.2014.

Liber: Samhällsbaserad Psykiatri. Johansson. Johansson. Skärgren. 2016.

Ytterligare information

Kurskod till Classroom: d2lwzpm

Lärare

Ann-Christine Västerstig Ekström, 0522-69 78 20

Förslag på sidor