Uddevalla vuxenutbildning

Vård och omsorg

vård

Start

Måndag 10 januari, kl. 09.00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1A, Sal S123.

Obligatorisk närvaro, annars förlorar du din plats på utbildningen.

Dator

Man bör ha tillgång till en dator.

Kurslitteratur

Omvårdnad 1, Litteratur: Bengtsson, M. Christidis, M. Lundström, U. Stenlund A-L. (2021). Omvårdnad 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB
ISBN 978-91-511-0641-0

Social omsorg 1, Litteratur: Carlander, H. (2021). Social omsorg 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB
ISBN 978-91-511-0538-3

Psykolog 1i. Litteratur: G Bernersson .K Cronlund. Mänskligt- Psykologi 1 och 2b. 2018. Stockholm. Sanoma Utbildning.
ISBN:978-91-523-4446-0

Psykiatri 1: A-M Göransson.Psykiatri 1. Tredje upplagan. 2021.Stockholm. Sanoma utbildning.
ISBN:978-91-523-6164-1

Lärare

Rajka Balta Olsson raba01@gapp.uddevalla.se 0522-697861

Ann-Christine Västerstig Ekström, anva01@gapp.uddevalla.se 0522-697820

Ska du ansöka till CSN?

Du kommer att läsa följande perioder:

2022-01-10 – 2022-06-10 = 22 veckor, 450 poäng
2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng
Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00