Yrkesförare - Buss

Buss

Start

Måndag 4 januari kl. 10.00-14.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1 A,
sal 123, samlingssalen, våning 1.

Vid uppropet kommer vi att informera om utbildningen, kursupplägg och annan information. Om du inte kan komma till uppropet kommer din studieplats att anvisas annan sökande. Till uppropet skall du kunna uppvisa ett giltigt körkort. Om du inte lämnat in ett körkortstillstånd i samband med ansökan bör du ta med körkortstillståndet till uppropet. Om du vid uppropet inte erhållit tillstånd skall du komma iallafall.

Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller ej om du i förväg kontaktat oss och meddelat att du är sjuk)

Om du vid kursstart är sjuk eller misstänker att du drabbats av en smittsam sjukdom skall du kontakta någon av oss lärare mellan 7.30 – 8.00 den 4 januari på telefon 0522-69 78 35 eller 0522–69 78 39.

Har du frågor inför kursstart är du välkommen att ta kontakt med lärarna.
Se kontaktuppgifter nedan.

Lärare

Vidar Olausson, telefon 0522-69 78 35. vidar.olausson@uddevalla.se

Morgan Lindskog, telefon 0522-69 78 39. morgan.lindskog@uddevalla.se

Kurslitteratur

Inför kursen kommer du att behöva följande böcker.

Köra Buss, Lärobok för behörighet D1, D1E, D och DE, STR

Yrkesförarkompetens, Faktabok för lastbil och buss, STR

Trafikens grunder, Lärobok för körkortstagare, STR

I vissa fall kan böckerna vara svåra att få tag i. Vi är behjälpliga med anskaffandet av böcker i samband med kursstart. Du köper då böckerna till självkostnadspris. Det finns också många andra böcker från olika förlag som också fungerar i vår utbildning. Om du är osäker kontakta gärna någon av oss lärare så kan vi ge goda råd.

CSN-period

2021-01-04 – 2021-07-06 = 25 veckor + 2, totalt 500 poäng

Viktig information angående Covid-19

Under rådande Covid situation skall du vara beredd på att utbildningen eventuellt genomförs på distans. Oavsett om utbildningen genomförs på distans eller inte skall du inställa dig här på skolan den 4 januari. Se till att de kontaktuppgifter du lämnat i samband med ansökan är korrekta. Om du byter telefonnummer eller e-postadress, meddela detta till skolan eller till oss lärare så snart du kan så att vi kan få tag i dig om något förändras kring Covid-situationen.

Vi ser fram emot att träffa dig den 4 januari!

Vidar Olausson och Morgan Lindskog

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00