Yrkesförare - Lastbil

Information till dig som har fått antagningsbesked med start hösten 2022.

Yrkesförare

Start

Måndag 22 augusti.

Ni som har blivit antagna till utbildningen kommer att bli kallade till en introduktionsdag via e-post.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Om du vid kursstart är sjuk skall du kontakta någon av oss lärare


Har du frågor inför kursstart är du välkommen att ta kontakt med lärarna.
Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt Lärare

Ulrika Karlsson /APL , 0522-69 58 92, ulrika.a.karlsson@uddevalla.se

Lars-Åke Lindén, 0522-69 83 45, lars-ake.linden@uddevalla.se

Bo-Inge Hult, 0522-69 63 36, bo-inge.hult@uddevalla.se

Kurslitteratur

Det är mycket viktigt att du har kurslitteraturen med dig vid kursstart!

Bokpaket från STR:

  • Köra Lastbil med Yrkesförarkompetens & Trafikens grunder
    Artikelnummer: 16602

Du kan beställa STR:s material på en körskola.

2 böcker från Gleerups:

  • Yrkeskunskap Gods- och persontransporter, faktabok.
    ISBN  9789140682215  
  • Yrkeskunskap Gods- och persontransporter, Instuderingsuppgifter.
    ISBN  9789140686053

Böckerna finns att köpa i flera nätbutiker, ex. Bokus, Adlibris mm.
Om du köper begagnade böcker så bör de inte vara äldre än cirka 5 år.

Kläder

Du ska ha införskaffat handskar, skyddsskor varseljacka, varselbyxor när utbildning startar. Skyddskläder kan du köpa på inköpsställen som har billigare sortiment. Jula, Biltema etc.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Upplägg och arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvar vi teorilektioner på skolan och praktiska övningar i lastbilen. Undervisning kan förekomma eftermiddag/kvällar och helger.

I samråd med skolan tilldelas en passande APL-plats för dig. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen. Inför APL kan alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Prov och uppkörning

Skolan kommer att betala för ett teoretiskt prov (lastbil och lastbil+släp) samt ett körprov (lastbil och lastbil+släp). Därtill ett teoretiskt yrkeskompetensprov. Om du behöver genomföra fler prov måste du betala för dessa själv.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt läkarundersökning, körkortstillstånd, körkortstillverkning och skyddskläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-08-22 – 2023-05-31 = 40 veckor, totalt 800 poäng
(+ eventuell orienteringskurs. Detta är individuellt)

Förslag på sidor