Uddevalla vuxenutbildning

Avbryta studierna

Avbryta studierna

Vill du avbryta studierna?

Om du vill avbryta dina studier (helt eller delvis) anmäler du detta i receptionen.

Rådgör gärna med din lärare innan du avbryter dina studier. Du kan också diskutera med en studie- och yrkesvägledare.

Tänk på att ditt studiemedel berörs om du gör avbrott!

Kom även ihåg att anmäla avbrott till CSN, så snart som möjligt.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00