Avgift

Kostar det något?

All utbildning är kostnadsfri, men du betalar själv dina böcker och ev. övrigt materiel.

Undervisningsmaterial

En avgift för undervisningsmaterial kommer dock att tas ut.

Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att en avgift på 100 kronor per halvår skall betalas av den studerande.

Avgiften betalas i receptionen eller till bankgiro och betalas i samband med antagningsbeskedet.

Klistra kvittot på inbetald avgift på svarsbeskedet, finns ej kvitto går platsen förlorad.

Erlagd avgift återbetalas ej.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00