Avgift

Avgift

Kostar det något?

All utbildning är kostnadsfri, men du betalar själv dina böcker och ev. övrigt materiel.

Undervisningsmaterial

En avgift för undervisningsmaterial kommer dock att tas ut.

Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att en avgift på 100 kronor per halvår skall betalas av den studerande.

Erlagd avgift återbetalas ej.

Förslag på sidor