Uddevalla vuxenutbildning

Betyg

Betyg

Betyg gymnasial nivå inom vuxenutbildning

Betyg ger uttryck för hur du uppnått kursplanens kunskapsmål i respektive kurs. Dessa definieras i betygskriterierna. Läraren ger fortlöpande information om din studieutveckling och redovisar på vilka grunder betygsättning sker. Betyg sätts efter avslutad kurs.

När det gäller gymnasiala kurser måste du själv kontakta receptionen och begära att få dina betyg utskrivna. Blankett för detta finns i receptionen och det kan ta två veckor innan det är klart. Gäller det slutbetyg/gymnasieexamen måste du kontakta studie- och yrkesvägledarna i
god tid.

Betygsdokument

Det finns flera typer av betygsdokument som du kan få inom gymnasial vuxenutbildning:

 • Samlat betygsdokument
  - en lista på de kurser du studerat (betygsatta) äldre kurser.
 • Slutbetyg
  - motsvarar en avslutad gymnasieutbildning.
 • Utdrag ur betygskatalog
  - en lista på de kurser du har studerat enligt vux12.
 • Examensbevis
  - när du har uppnått kraven för gymnasie-examen ska ett examensbevis utfärdas,
  för dig som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska istället ett Studiebevis utfärdas.

Du har rätt att ta ut ett Betygsdokument när du vill och du väljer själv vilka kurser som ska ingå. Du kontaktar själv receptionen på Uddevalla Vuxenutbildning för att begära en utskrift.

Det gamla slutbetyget har ersatts av gymnasieexamen som kan vara antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande.

Den 28 november förlängde regeringen möjligheten att få ett slutbetyg från Vuxenutbildningen. Nytt sista datum för slutbetyg är nu 1 juli 2025. Därefter kan vi enbart utfärda gymnasieexamen. Du som har samlat betygsdokument och vill få ett slutbetyg, kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Grundläggande behörighet

Kravet på grundläggande behörighet är detsamma ör all högskoleutbildning.
På vilket sätt man uppfyller kravet kan dock se ut på olika sätt. För mer information

För Yrkeshögskolan gäller delvis andra krav.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver flera utbildningar ytterligare förkunskaper så kallad särskild behörighet. Se vidare på varje utbildning.

​Yrkeshögskola

Se här vilken behörighet som krävs på Högskolans olika yrkesprogram. Pdf, 63.5 kB.

Kontakt