CSN

CSN

CSN - Centrala studiestödsnämnden

CSN har stärkt den enskilde elevens eget ansvar att rapportera förändringar som skett i förhållande till vad du uppgav i ansökan. Exempel på detta kan vara förändrad studietakt, studieomfattning, avbrott eller inkomst över fribeloppet. Så det som skrivs nedan om att skolan rapporterar till CSN innebär inte att ditt ansvar som studerande försvinner.

Om du i ansökan till Vuxenutbildningen uppgav att du söker studiestöd så har vi rapporterat din studietid och dina studiepoäng till CSN. Därefter rapporteras alla förändringar som sker under din studietid hos oss. Om du till exempel är frånvarande utan giltig anledning rapporteras detta till CSN.

Efter första lektionstillfället rapporterar skolan in din närvaro. Kan du ej närvara på första lektionstillfället meddela skolan i god tid.
Kom ihåg att också själv göra studieförsäkran till CSN.

Vid problem vänder du dig till CSN som du kan nå på följande sätt:

  • Samtal med handläggare 0771-27 60 00 öppet 08.00-16.30.
  • CSN:s hemsida www.csn.se (här behöver du din personliga kod eller e-legitimation)
  • Talsvar 0771-27 68 00 (här behöver du din personliga kod)

Handläggarna på Vuxenutbildningen och CSN

Om du får någon av följande frågor från CSN vänd dig till handläggarna på Vuxenutbildningen för att få hjälp.

  • Skolan har inte skickat studierapport
  • Studiestödspoäng eller studietid stämmer inte
  • Studieresultat från skolan saknas

Förslag på sidor