Frånvaroanmälan

Gäller endast för en dag. Om du blir borta mer än en dag får du anmäla dig på nytt.

Du kan också ringa 0522-69 78 51

Sjuk

Anmäl även till Försäkringskassan och ev. praktikplats. Är du sjuk längre än en vecka måste du lämna läkarintyg till Försäkringskassan. Vi behöver en kopia av din sjukskrivning men du kan täcka över sjukdomsorsak om du vill.

Vård av barn

Anmäl även till Försäkringskassan och ev. praktikplats. Intyg (om du varit hemma längre än 7 dagar) skall lämnas till Försäkringskassan och till skolan.

Ledighet

Rektor får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.
Ange frånvaroorsak (endast ett alternativ kan väljas) * (obligatorisk)