Utbildning på distans för gymnasiet och vuxenutbildningen

Från och med tisdag 17 mars och till och med onsdag 12 maj kommer all utbildning via Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt.

Beslutet är fattat på delegation av barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos och kommer formellt att undertecknas i eftermiddag.

- Vi gör denna förändring av undervisningen inom gymnasiet och vuxenutbildningen som en proaktiv försiktighetsåtgärd med tanke på samhällsutvecklingen av coronaviruset i stort. Det här är vår första större åtgärd och vi står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna och följer deras råd och riktlinjer. Beslutet omfattar äldre elever som inte är beroende av vårdnadshavare när de inte är på plats i skolan och det finns redan digital teknik som idag används i undervisningen, säger Roger Ekeroos.

Beslutet innebär att inga elever på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. All undervisning kommer istället att ske på distans och följa planerat schema. Inom gymnasiet har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av lärplattformen Vklass. Både gymnasiet och vuxenutbildningen har även tillgång till de verktyg för distansundervisning som erbjuds i plattformen Google Suite for Education, och inom vuxenutbildningen kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon.

Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna för att arbeta.

- Vi avvaktar eventuella beslut från regeringsnivå om stängning av övrig skolverksamhet. Eftersom läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar vidare för om detta skulle behövas, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef för barn och utbildning.

Respektive skolform eller utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen. Beslutet omfattar sammanlagt cirka 4 800 elever.

Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Uddevalla kommun som huvudman.

Denna text finns att läsa på flera språk.

Receptionen

vuxenutbildningen@uddevalla.se
0522-69 60 00
Öppettider under distansstudierna: måndag - fredag 08.00 - 12.00.

Vill du ha hjälp med skoluppgifter när du studerar hemma?

Under tiden som Vuxenutbildningen har distansstudier kan vi på studiecentrum hjälpa dig med skoluppgifter via telefon och mail.

Vi kan också förmedla kontakt med andra lärare som brukar vara på Studiecentrum om ni har frågor i deras ämnen.

Annelie.olofsson@uddevalla.se,
0522-69 78 40

Helena.udd@uddevalla.se,
0522-69 78 68

Studie- och yrkesvägledning

Under tiden som Vuxenutbildningen har distansstudier kommer studie och yrkesvägledarna att vara tillgängliga på telefon och mejl.

Alla tidigare planerade vägledningssamtal kommer att bokas om till telefonsamtal.

Telefontid
Måndag till torsdag kl 10.00 -12.00
0522-69 61 90

Elever kan också mejla en studie- och yrkesvägledare och be om att bli uppringd per telefon.
Mer information och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00