Information Covid-19

Uddevalla kommun följer noggrant utvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Aktuell och uppdaterad information om viruset, smittspridningen och rekommendationer finns att läsa på Uddevalla kommunen hemsida.

Undervisningen vid Uddevalla vuxenutbildning övergår till distansundervisning fram till fredagen den 24 juni. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19.

Praktiska moment kan komma att ske på plats i vuxenutbildningens lokaler, men i mindre grupper. Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kan komma att ske på plats.

 • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet till skolförlagd undervisning under perioden 15 mars-26 mars. Övriga elever fortsätter med distansundervisning under denna period.
 • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.

 • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

 • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.

Alla möten mellan personal kommer att ske på distans.

Beslutet om undervisning på distans är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos i samråd med vuxenutbildningens chef Björn Wärnberg.

För mer information, kontakta
Björn Wärnberg, chef Uddevalla vuxenutbildning, telefon 0522-69 75 21
Roger Ekeroos, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 0522-69 70 85


Viktig information till elever och studerande.

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvår och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

 • Klassrummen öppnas 10 min innan lektionen startar.
 • Rast tas i klassrummet. Sitt inte ute i korridoren.
 • Max 1 person i Receptionen. Ring gärna 0522-69 60 00
 • Café Måsen är stängd


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00