Vill du ha hjälp med skoluppgifter när du studerar hemma?

Om du behöver hjälp med skoluppgifter när du studerar hemma, går det att nå oss på mail och telefon. Vi kan också förmedla kontakt med andra lärare som brukar vara på Studiecentrum om ni har frågor i deras ämnen.

Helena Udd, Speciallärare
0522-69 48 70
helena.udd@uddevalla.se

Annelie Olofsson, Lärare
0522-69 78 40
Helena.udd@uddevalla.se


Har du behov av stöd i dina studier?

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning. Vi kan ge dig råd och hjälp med struktur i dina studier.

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Tveka inte att höra av dig till oss om du känner osäkerhet inför studierna. Har du haft svårigheter i skolan tidigare? Kontakta oss gärna redan innan kursstart.

På Studiecentrum kan du också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov (gäller endast studerande på Vuxenutbildningen)
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • information om kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00