Digital pedagogik

dig

Under Teman hittar du samlade resurser (film, bok, ljud mm) kring specifika ämnen. Resurserna vänder sig både till elever och lärare och är sammanställda av pedagoger och bibliotekarier i samarbete.

Skapar enkelt konto genom godkända e-postadresser, som är elevens gapp-konto i Uddevalla kommun. Logga in/skapa konto

Förslag på sidor