Google Workspace

g suite

Google Workspace är en molntjänst som erbjuder ett antal tjänster anpassade för skolan. Verktygen i Workspace är ett stöd i lärprocessen och gynnar all form av kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever. Dessutom kan Workspace användas som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen där lärare och elever enkelt kan ge och få feedback.

Apparna i Workspace fungerar på alla typer av enheter som smarta telefoner, läsplattor och datorer. Webbläsaren Chrome rekommenderas för full funktion. I webbläsaren loggar du in på ditt konto.

Logga in

Du som är elev och tidigare gått i kommunal grundskola fortsätter använda samma Google-konto som på din tidigare skola (.......@gapp.uddevalla.se). Nya elever i Uddevalla kommun får inloggningsuppgifter av sin lärare eller på informationsträffar på Vuxenutbildningen i samband med kursstarter.

För personal finns information om inloggning på vårt intranät.

Läs mer om Workspace här