Uddevalla vuxenutbildning

NE Skola

ne

Nationalencyklopedin Skola erbjuder lärare och elever uppslagsverk, filmer, ordböcker baserat på värdeneutrala och vetenskapliga principer.

I skolans nätverk är elever och lärare automatiskt inloggade på https://www.ne.se/.
Utanför skolans nätverk, måste man ha skapat ett konto på NE.se, när man är inloggad på någon av vuxenutbildningens datorer.

Läs mer om att logga in på NE.se hemifrån:

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00