Oribi speak

oribi

Oribi Speak är en talsyntes som fungerar i webbläsaren Google Chrome, när du är inloggad med ditt gapp.uddevalla.se-konto. Programmet läser upp markerad text som du t.ex. har skrivit i Google Docs samt markeringsbar text på webbsidor, pdf:er och epub-filer.
Oribi Speak kan även ljuda bokstäver och läsa upp ord och meningar medan du skriver. På så sätt kan du ofta direkt höra om du skriver en bokstav eller ett ord felaktigt.

Förslag på sidor