Kontinuerlig antagning

Samhällskunskap 2

Kontinuerlig antagning

På vuxenutbildningen innebär kontinuerlig antagning att du har möjlighet att starta din utbildning eller kurs på andra tider än de som är angivna för respektive utbildning. Det gäller under förutsättning att det finns plats i utbildningen eller kursen.

Det innebär att din kurs/utbildning har en individuell sluttid, anpassad efter dina behov och önskemål.

För vissa utbildningar till exempel Vård och omsorg finns fasta starter, då utbildningen är beroende av praktikplatser inom vården. För dig som har erfarenhet av vård eller arbetar inom vård och omsorg, finns det möjlighet att studera inom ramen för validering/distans.

Utbildning hela året

De flesta kurser finns under huvuddelen av året. I utbudet kan finnas vissa undantag.
All information om kurs- och utbildningstider finns på vuxenutbildningens hemsida.

Har du önskemål om att studera på andra tider eller med annat upplägg än det på
hemsidan angivna, råder vid dig att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Förslag på sidor