Uddevalla vuxenutbildning

Ledighet

Ledighet

Rektor får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.
(Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 3§).

Om du uteblir från en kurs mer än tre veckor i följd, utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du själv ha gjort avbrott från kursen. Detta innebär att du förlorar din utbildningsplats.

(Förordning om vuxenutbildning, 7 kap. 1§).

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet görs skriftligt på en blankett som lämnas i receptionen.

Blankett för ansökan om ledighet

Blanketten finns också att få i receptionen.

Kontakt