Olycksfallsförsäkring

Uddevalla  kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar
och andra grupper inom Uddevalla kommuns verksamheter. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Anmäla skada

Olycksfall anmäls till Länsförsäkringar från den 1 januari 2016.

Försäkringsnummer 2065589

Telefon 031-63 23 75. Skadejour 020-59 00 00

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00