Plagiat/Fusk

Plagiat fusk

För inlämnade arbeten gäller att

  • författaren garanterar att arbetet är ett resultat av eget arbete och är formulerat med egna ord
  • du följt lärarnas anvisningar när det gäller källhänvisningar
  • arbetet inte innehåller material från ej namngivna källor
  • läraren kan med elektroniska verktyg kontrollera ifall arbetet inte uppfyller kraven
  • arbetet underkänns och händelsen rapporteras till rektor när plagiat/fusk upptäcks

Förslag på sidor