Uddevalla vuxenutbildning

Prövning - Vuxenutbildningen

Prövning

Vem får göra prövning?

Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en gymnasieutbildning.

Vilka kurser kan jag göra prövning i?

I de kurser som erbjuds av vuxenutbildningen. Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information innan du gör en ansökan.
Här kan du läsa om innehållet i prövningar för de olika kurserna »

När kan jag ansöka och göra prövning?

Prövning i grundläggande och gymnasiala kurser

Ansökan för prövning våren 2022 stängdes 15 mars.
Prövningarna kommer att äga rum v. 14 – v. 25, beroende på lärarens planering.

Ansökan till höstens prövningar öppnar i augusti.

Prövning inom SFI

Här ansöker du om prövning för SFI »

Du kommer att få besked om prövningen beviljats eller ej via mail.
Är prövningen beviljad skall du betala prövningen på vuxenutbildningens
reception snarast, efter besked har du två veckor på dig att betala och
kontakta anvisad lärare. Vid betalning får du information om vem läraren blir,
görs inte detta stryks din ansökan och du får söka på nytt.

Hur går prövningen till?

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan/ ämnesplan. Observera att du inte har någon rätt till lärarhjälp och att du själv skaffar ev. litteratur. Prövning avser alltid en hel kurs. Vanligen sker prövning såväl muntligt som skriftligt. Prövningen förrättas i regel av två lärare; en examinator och en medbedömare.

Vad innebär prövning?

Prövning innebär att du visar att du har inhämtat de kunskaper som föreskrivs i kursplanen/ ämnesplanen samt att du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.

Vad kostar det att göra prövning?

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.
Erlagd avgift återbetalas ej.

Prövningen kostar 150 kr
för dig som bifogar examensbevis eller stuidebevis från 2020, 2021 och 2022.

Regeringen har gjort en tillfällig sänkning på grund av Covid-19-pandemin.
Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020, 2021 eller 2022, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2022.

Prövningen är avgiftsfri:

  • För dig som har betyget F i en kurs på gymnasial eller grundläggande nivå som du ska pröva i.
  • För dig som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning och inte har nått upp till nivån för betyget E.

Kontakt