Prövning - Vuxenutbildningen

Vem får göra prövning?

Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en gymnasieutbildning.

Vilka kurser kan jag göra prövning i?

I de kurser som erbjuds av vuxenutbildningen. Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information innan du gör en ansökan.

När kan jag ansöka?

Prövningsveckor hösten 2019

Hur ansöker jag?

OBS! Den digitala ansökningsblanketten fungerar för närvarande inte i alla webbläsare.
Den fungerar endast i chrome, explorer och firefox.

Arbete med att hitta en lösning pågår och vi hoppas att problemet snart är löst.

Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten digitalt rekommenderas att den skrivs ut och fylles i och skickas till Uddevalla Vuxenutbildning, 451 81 Uddevalla.

Du gör din ansökan direkt här.

Du kommer att få besked om prövningen beviljats eller ej via mail.
Är prövningen beviljad skall du betala prövningen på vuxenutbildningens
reception snarast, efter besked har du två veckor på dig att betala och
kontakta anvisad lärare. Vid betalning får du information om vem läraren blir,
görs inte detta stryks din ansökan och du får söka på nytt.

Hur går prövningen till?

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan/ ämnesplan. Observera att du inte har någon rätt till lärarhjälp och att du själv skaffar ev. litteratur. Prövning avser alltid en hel kurs. Vanligen sker prövning såväl muntligt som skriftligt. Prövningen förrättas i regel av två lärare; en examinator och en medbedömare.

Vad innebär prövning?

Prövning innebär att du visar att du har inhämtat de kunskaper som föreskrivs i kursplanen/ ämnesplanen samt att du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.

Vad kostar det att göra prövning?

Prövningen kostar 500 kronor. Betald avgift återbetalas inte.

Har du tidigare fått betyg IG eller F i en kurs från gymnasiet är prövningen kostnadsfri.

Prövningar på SFI och grundläggande nivå kostar ingenting.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se