Prövning i Biologi och Naturkunskap

Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Inlämningsuppgift

Prövningen börjar med en inlämningsuppgift där du själv gör en laboration
eller en vetenskaplig rapport.
Inlämningsuppgiften ska lämnas in innan det teoretiska provet och vara
godkänd.

Teoretiskt prov

De skriftliga delarna testar hela kursens innehåll. Faktakunskap, begrepp,
förståelse och problemlösning.
På alla prövning prov krävs att prövaren har med legitimation.

Kurslitteratur

Biologi 1 - Libers förlag, Biologi 1
Biologi 2 - Liber Förlag , Biologi 2
Naturkunskap 1a1 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1a2 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1b - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 2

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav
Biologi 1 och Biologi 2 »
Naturkunskapskurserna »

Vid frågor maila gärna
linnea.tangne@uddevalla.se

Vänliga hälsningar
Linnéa Tångne
Biologi och Naturkunskapslärare

Förslag på sidor