Prövning i Engelska 5

Prövningen är uppdelad i fyra delar. Efter att ansökan har skickats in, betalats och du har kontaktat ansvarig lärare blir du kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar. I prövningen ingår inte någon lärarledd handledning.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

  1. Receptive Skills test (Reading och Listening från de Nationella Provet). Vid Receptive Skills testet prövas hör- och läsförståelsen. Om provet blir underkänt så avslutas prövningen.

  2. English short story (Writing and Speaking). I denna del skall två noveller läsas och analyseras. En skall presenteras muntligt och den andra i en skriftlig uppsats.

  3. English Speaking Countries. Du får länkar till videos och hemsidor med information om olika engelsktalande länder. På det följer ett digitalt prov som görs på plats.

  4. Production Skills test (Speaking and Writing från de Nationella Provet). Avslutningsvist görs de resterande delarna av Nationella Provet.

För att göra del 2 – 4 ska elev ha uppnått minst ett E på den första delen. Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. Om du önskar höja ett tidigare satt betyg är det avgörande att del 1 av prövningen återspeglar det önskade betyget. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets kursplan »
Du kan även bekanta dig med och öva på det Nationella provet i engelska 5 genom följande länk: NP Engelska 5 »

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key
ISBN: 9789144104041

English Grammar Check, (EGC)
Kan köpas i skolans expedition för 60kr.


Förslag på sidor